مخزن آب مکعبی
مخازن مکعبی، مناسب فضاهایی با محدودیت ارتفاع هستند. قیمت مخزن آب مکعبی با 7 محصول متفاوت و در حجم‌های 100 تا 2000 لیتر در زیر موجود است.
منبع آب مکعبی یا منبع آب کتابی، به راحتی از انواع درب‌های ورودی عبور می‌کنند. مخازن مکعبی خوابیده برای فضای زیرپله نیز بکار می‌آیند. اما مناسب‌ترین مخزن برای این منطور، مخزن آب زیر پله می‌باشد.
در زیر انواع ظرفیت و قیمت مخزن آب مکعبی در 7 مدل موجود است.

مشاهده همه 7 نتیجه